Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu
Przejdź do treści głównej
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Dane urzędu:

Urząd Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac
NIP: 5371863264

Godziny pracy urzędu:

pn. do pt. - 7:30 do 15:30

Kontakt:

Tel.: (+48 83) 377 80 18
Fax: (+48 83) 377 80 18
e-mail: sekretariat@piszczac.pl

Strona główna

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Działalność - GOPS - Gmina - Urząd Gminy Piszczac.

 

Pobierz PDF

Działalność

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

NIP: 537-196-71-30

REGON: 2300479

Pokój numer 11-14 na parterze w nowej części budynku Urzędu Gminy

Patrycja Dyrda - kierownik GOPS

Ewa Madoń - księgowość GOPS

tel.: (83) 355 99 87

 

Grażyna Gruszecka

Agnieszka Ludwiczuk

tel.: (83) 377 80 86

 

Katarzyna Fijałkowska - alimenty

Aneta Buczyńska - 550 plus

tel.: (83) 355 99 86

 

Mariola Sierpatowska - Piukuła - świadczenia rodzinne

tel.: (83) 355 99 84

 


 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu w roku 2009r

 

Działalność ośrodka pomocy społecznej oparta jest na ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej( tekst jednolity z 2009r. Dz.U.Nr175, poz. 1362)

Pomoc społeczna umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, możliwości i zasoby.

Pomoc wspiera osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

 

 


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł miesięcznie;
 2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł miesięcznie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
  • sieroctwa

  • bezdomności

  • bezrobocia

  • niepełnosprawności

  • długotrwałej i ciężkiej choroby

  • przemocy w rodzinie

  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

  • alkoholizmu

  • zdarzenia losowego

  • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

 


 

W roku bieżącym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymaliśmy 563.252 zł z czego do dnia 30 listopada wykorzystaliśmy457.432zł co stanowi 81,2 % planu.

Plan na zasiłki stałe wynosi 52.000 zł wykonanie 46.453zł co stanowi 89% planu

Zasiłki stałe otrzymało 12 osób tj. 118 świadczeń.

Plan na składkę zdrowotną wynosi 7.200 zł wykonanie 6.048 zł co stanowi 84% planu.

Składkę zdrowotna opłacono dla 19 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Plan na usługi opiekuńcze wynosi 19.800 zł wykonanie 11.968 zł co stanowi 60% planu.

Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania dla 6 osób, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. W tym celu Ośrodek zatrudnia 5 opiekunek domowych z których 2 ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie na które otrzymaliśmy z budżetu państwa 43.500 zł z czego wykorzystano 30.577zł co stanowi 70% planu. Powyższe usługi są świadczone dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawcą tych usług jest Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „RENMED”w Białej Podlaskiej z którymi jest zawarta umowa.

Ośrodek realizuje wieloletni program pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem są objęte dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na jego realizację gmina otrzymała dotację w wys.57.000 zł.

Warunkiem otrzymania tej dotacji był udział środków własnych( tj. 40.000 zł) nie mniejszy niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji całego programu. Posiłki otrzymuje 259 uczniów oraz 5 osób dorosłych korzystających z warsztatów terapii zajęciowej. Do 30 listopada 2009r koszt posiłków wynosi 65.159 zł. co stanowi 67% planu.

Następnym zadaniem własnym gminy jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

W roku bieżącym na realizację tych świadczeń otrzymaliśmy z budżetu państwa 181.000 zł. Zasiłki okresowe otrzymało 71 osób na kwotę 151.232 zł co stanowi 84 % planu.

Plan na zasiłki celowe i pomoc w naturze wynosi 40.000 zł z czego na dzień 30 listopada br. pomoc otrzymało 71 osób na kwotę 36.570 zł co stanowi 91% planu.

Ośrodek przyjął 182 wnioski o zasiłek celowy dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź w 2009r.Pomoc otrzymały 83 rodziny na kwotę 76.500 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Ponadto Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej 3 osoby, za które ponosi koszty utrzymania. W roku bieżącym na ten cel zaplanowano z budżetu gminy 44.500 zł. Do 30 listopada br. wykorzystano 36.810 zł co stanowi 83% planu.

Nieco innym zadaniem, jest realizacja projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Promocja integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności osób z terenu gminy Piszczac.

W projekcie uczestniczyło 6 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zastosowano 3 instrumenty aktywnej integracji tj. społeczna, zawodowa i zdrowotna. Projekt został zakończony 30 listopada 2009r. Koszt projektu wynosi 37000 zł z czego: udział środków własnych gminy 3.885zł

W ramach podpisanej umowy z PFRON GOPS realizuje program „ UCZEŃ NA WSI”. Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie. Kwota otrzymana od PFRON na realizację tego programu w roku szkolnym 2008/2009 wynosi 16.416,40 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystaliśmy 15.919 zł. Liczba uczniów,którzy skorzystali z tego programu wynosi 19 osób .

Efektem tego programu jest szeroki zakres udostępnionych przedmiotów, które wpływają korzystnie na realizację obowiązku szkolnego i podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto dobry dostęp do rehabilitacji,usprawniania zaburzonych funkcji organizmu jest podstawą do podniesienia sprawności fizycznej lub psychicznej uczniów.

Obecnie Oddział Lubelski PFRON przyznał gminie Piszczac kwotę 44.925 zł na dofinansowanie kosztów nauki 25 uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2009/2010

Ponadto GOPS udziela pomocy rzeczowej poprzez zbiórkę sprzętu gospodarstwa domowego od osób prywatnych ( tj. pralki, kuchenki gazowe, meble, wózki dziecięce i odzież ). Ponadto za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymujemy artykuły spożywcze z Unii Europejskiej w postaci mleka płynnego, mleka w proszku, masła, makaronu, cukru, mąki, sera żółtego, soku, kaszy w puszce, krupniku, płatków kukurydzianych, dżemu i kawy zbożowej otrzymało 150 osób.

 

Poza działalnością pomocy społecznej Ośrodek prowadzi dział świadczeń rodzinnych.

Czernik Krystyna

Aby otrzymywać informacje SMS z Urzędu Gminy w Piszczacu wpisz swój numer telefonu komórkowego.
 • EKONOWA
 • Piszczac Pierwszy
 • PUP
 • EEA Grants
 • Mikroporady
 • CEIDG Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Piszczac, Włodawska 8, 21-530 Piszczac, pow. Bialski, woj. lubelskie
tel.: (+48 83) 377 80 18, fax: (+48 83) 377 80 18, email: sekretariat@piszczac.pl, http://www.piszczac.pl
NIP: 5371863264, Regon: 000547626
NIP Gminy Piszczac: 5372343555 Regon Gminy Piszczac: 030237635 Numer konta: BS ŁOMAZY O/PISZCZAC 32 8037 0008 0130 0198 2000 0030
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij